آموزش اجرای ساختمان قسمت دوم

آموزش اجرای ساختمان قسمت دوم

روشویی

روشویی ها دارای ابعاد متنوعی می باشد . یک روشویی ساده حداقل ۴۵ سلنتی متر عمق دارد و عرض آن ۵۵ سانتی متر است.

خروجی فاضلاب ۴۵ سانت از کف تمام شده است اما اکثر شرکت های خارجی که در حال حاضر در بازار موجود هستند خروجی های مختلفی داشته، بعضی مستقیم به زمین ‌وصل می شوند، بعضی مستقیما از پشت روشویی به دیوار متصل شده یا …

طبق استاندارد، ارتفاع روشویی ۸۵ سانتی متر است ( از رویه روشویی تا کف تمام شده )

به صورت کلی، ابعاد محصولات موجود در بازار تا حدی کم یا زیاد با یکدیگر متفاوت است، بهتر است در زمان طراحی به صورت قطعی انتخاب برای محصول نهایی انجام شود تا ابعاد بر اساس آن طراحی شود . اگر محصول وارداتی است به سود است که از همان ابتدا خریداری شود زیرا ممکن است در زمان اجرا، محصول در بازار موجود نباشد .

توالت فرنگی

توالت های فرنگی دارای 2 نوع کلی می باشند . معمولی و وال هنگ . نوع معمولی آن، خروجی خود را مستقیما به زمین وارد می کند و نوع وال هنگ با اتصال به یک صفحه در پشت خود به دیوار، خروجی را به صورت افقی به دیوار پشت می دهد .

 

نوع معمولی

نوع وال هنگ

نکته:  در سرویس های ایرانی، کاسه توالت ایرانی همان خروجی آب محسوب شده و خروجی آب دیگری کار گذاشته نمی شود . اما در سرویس های فرنگی، قرارگیری یکی خروجی آب الزامی می باشد .

 

خروجی های آب

 

خروجی های آب نیز به 2 دسته مرکزی و خطی تقسیم می شوند . خروجی های آب باید هوشمندانه جایگزاری شده تا از تجمع آب در فضای مربوطه جلوگیری شود . تجمع آب از نظر بهداشتی و آسیب به عایق گیری مشکلات عدیدی را بوجود می آورد . خروجی های آب مرکزی ( سمت راست ) نوع عادی در حال استفاده در ایران می باشند . خروجی های اب خطی ( سمت چپ ) نوع جدید و در حال ورود به بازار می باشند که از نظر بهداشتی، ایمنی استفاده و ظاهر، گزینه ای بسیار مناسب تر می باشند.

نکته:جایگذاری خروجی آب در سرویس های فرنگی کاملا بر طبق نظر طراح بوده و قاعده ای برای آن وجود ندارد . خروجی آب می تواند در مرکز فضا قرار گرفته یا مستقیما زیر توالت فرنگی وال هنگ قرار گیرد .

نکته: در انتخاب جایگذاری کفشور های زیردوشی، بهترین انتخاب، جایگذاری آن به صورت مستقیم در زیر دوش می باشد تا آب بلافاصله جمع آوری و تخلیه شود . جایگذاری کفشور در غیر این حالت، باعث جمع شدن آب در فضا و مشکلات بهداشتی و فنی می شود .

در صورت استفاده از کفشور های خطی، می توان3 ضلع از فضای مربوطه را به صورت سرتاسری کفشور در نظر گرفت و فضا را بدون شیب بندی طراحی کرد . مهمترین ویژگی استفاده از این نوع طراحی، قابلیت استفاده از سنگ های Slab  برای کف سازی می باشد .

طراحی فضای آشپزخانه

فضای آشپزخانه شامل 3 بخش اصلی می شود : انبار، آماده سازی و تهیهانبار شامل یخچال و فریزر

آماده سازی شامل سینک و میز تهیه

تهیه شامل  اجاق، فر و …

 

طراحی ایده آل فضای آشپزخانه

 

نکته:بخش تهیه در دورترین نقطه از دیگر فضاها قرار دارد تا بوی نامطبوع و حرارت وارد بقیه فضاها نشود.

نکته: در جهت به حداقل رسیدن تبادل حرارت، یخچال و فریزر در کنار فر و اجاق قرار نگیرد .

نکته: طبق دستورالعمل های آتش نشانی و اداره گاز، پنجره آشپرخانه در کنار اجاق ( گازی ) نباشد .

نکته:قرار دادن یک پریز برق در زیر سینک ظرفشویی برای تغذیه دستگاه تصفیه آب می تواند بسیار مطلوب باشد .

نکته: طبق توصیه وزارت بهداشت در سال 1381، قراردادن کفشور در محیط آشپزخانه به دلیل مسائل بهداشتی مطلوب نمی باشد .

نکته:تراز شیر آب پشت یخچال در تراز 45 قرار می گیرد . تراز پریز بر اساس توصیه وزارت مسکن 180 می باشد .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.