پیش خرید پروژه های مسکونی

پیش خرید پروژه های مسکونی

آیا تا بحال اقدام به پیش‌خرید ملکی کرده اید؟

 

قرارداد پیش خرید و یا پیش فروش ساختمان نیز مانند همه قراردادهای دیگر شامل یکسری نکاتی است که باید با رعایت این قوانین به امضای طرفین قرارداد برسد.

با آگاهی داشتن نسبت به قوانین پیش خرید(پیش فروش) ساختمان می‌توان مسلط‌تر بر سر میز قرارداد نشست. در این متن اشاره‌ای به بعضی از این نکات می‌کنیم.

گرفتن فرم پیش سند از شهرداری الزامیست.

حداکثر 50% از یک هشتم ملک مورد معامله در هنگام خرید پرداخت شود. و مابقی آن بهتر است با توجه به پیشرفت فیزیکی ساختمان به صورت زیر پرداخت شود:

 

  • ده درصد هنگام انتقال قطعی سند به نام خریدار
  • ده درصد هنگام تحوبل ملک مورد نظر
  • ده درصد هنگام اتمام سقف و ستون کل ساختمان
  • ده درصد هنگام اتمام سفت‌کاری و تیغه‌بندی واحد
  • ده درصد هنگام اتمام سفیدکاری

خریدار حق فروش ، انتقال و یا اجاره را داشته باشد.

بین شرکاء تقسیم‌نامه گرفته شود.

متراژ و مساحت ملک مورد نظر به صورت تقریبی در قرارداد درج شود و در نهایت یک هشتم و مساحت نهایی ملک براساس صورت جلسه تفکیکی اداره ثبت محاسبه و تسویه شود.

محاسبه یک هشتم نهایی ملک مورد نظر براساس قیمت روز معامله، محاسبه و تسویه شود.

تاریخ و زمان انتقال قدرالسهم ملک مورد معامله، دقیقا مشخص شود.

تحویل قطعی ملک مورد معامله به خریدار، همراه با ارائه کنتور برق اختصاصی و مشترک، شوفاژ روشن، آسانسور، حیاط سازی، اتمام نماسازی، آب، گاز وصل شده و … باشد.

گرفتن وکالت از خریدار در صورت انتقال قدرالسهم برای مراجعه به ادارات و سازمان‌های دولتی و یا خصوصی.

‌ در قرارداد پیش‌فروش باید موارد زیردر نظر گرفته شود:
‌١ـ اسم و مشخصات کامل طرفین قرارداد اعم از حقیقی یا حقوقی
‌٢ـ مشخصات ثبتی، پلاک و نشانی ملک مورد نظر
‌٣ـ  مشخصات کامل مساحت ، تعداد اتاق‌ها، شماره طبقه، شماره واحد، پارکینگ و انباری
‌۴ـ مشخصات فنی و معماری ساختمانی که واحد در آن ساخته خواهد شد؛ مانند موقعیت، کاربری و مساحت کل زمین و زیربنا، تعداد طبقات و کل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفی ساختمان، سیستم گرمایش و سرمایش و مشاعات و سایر مواردی که در پروانه ساخت و شناسنامه فنی هر واحد قید شده یا عرفا در قیمت موثر است.
‌۵ـ مشخص کردن مبلغ کل و تعداد اقساط و نحوه پرداخت
‌۶ـمشخص کردن شماره قبض‌ های اقساط و زمان تحویل و انتقال قطعی
7- مشخص کردن خسارات احتمالی، ضمانت نامه ها و قرارداد بیمه‌ای، تغییر قیمت و تغییر مشخصات ملک مورد معامله
‌8-تعهدات پیش‌فروشنده به صادرکننده پروانه و سایر مراجع قانونی
‌9ـ معرفی داور( در صورت انتخاب داور )

 

درتنظیم قرارداد پیش‌فروش باید مدارک زیر ارائه داده شود:
‌١ـ سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره به همراه اجازه ساخت بنا

2ـ پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد
‌٣ـ بیمه‌نامه مسئولیت
‌۴ـ تاییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان
‌۵ـ گرفتن استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل احداث ملک

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.