ساختمان اداری شریف

اطلاعات پروژه:

پروژه اداری شریف در خیابان آزادی، در نزدیکی دانشگاه صنعتی شریف و به سفارش یکی از شرکت های دانش بنیان آن اجرا شده است.معماری ساختمان باتوجه به اینکه به درخواست اساتید برتر این دانشگاه طراحی شده، سعی در یک بیان معاصر و مدرن مطابق گرایش جوانان نخبه کرده است که از سوی دیگر با معماری دهه چهل ساختمان های اصلی دانشگاه شریف هماهنگ باشد.

معماری مجموعه اداری، استفاده از تراس های بزرگ دبل هایت (با ارتفاع دو طبقه) و کاشتن درختهای متعدد در نما بود.

سبزی درختها در تلفیق با رنگ گرم آجر و لعاب ایرانی فیروزه ای معماری را بی ادعا و نشانگر گسترش طبیعت در بستر نما کرده بود.

نمای سبز به صورت دیوار سبز در چندین پروژه مختلف استفاده شده بود ولیکن استفاده از درخت های مرتفع در نما برای ساکنین منطقه و کاربران داخلی جذابیت ایجاد می کرد تا الگوی ساختمان، همجواری با طبیعت تلقی گردد.

فضای سبز و استفاده از گیاهان در تمام فضا ها حتی در پارکینگ ها و جنب نمازخانه و رستوران زیرزمین گسترش یافته است.

در مجله معمار از مهندس صارمی پرسیده بودند در تهران چطور بنایی باید ساخت تا با شهر همگن باشد و نیاز اساسی مردم و شهر و سبک زندگی را جوابگو باشد؟

ایشان حرف جالب زدند:

در تهران ساختمان نسازید، بجایش درخت بکارید. تبلور این جمله نمادین تا حدی در طراحی ساختمان 11 طبقه اداری شریف اتفاق افتاد.

یکی از ضعف های عمده و اصلی ساختمان وجود دیوار برشی در نما بود که معمار قبلی پروژه بخاطر استفاده از سیستم یوبوت با مشورت مهندس سازه انتخاب کرده بود. تصور کنید یک دیوار به طول 7 متر در وسط یک نمای 30 متری محدودیت زیادی برای نما میتواند ایجاد کند.

هوبا دیزاین، معمار اصلی پروژه، از هر جای ممکن و غیر ممکن نور را به داخل فضا جاری کرد تا زندگی و محل کار استفاده کنندگان و کارکنان با این نور جانی تازه بگیرد و یکی از این مکان ها مابین میلگردهای دیوار برشی بود.

علاوه بر این نمای ساختمان یک پخی داشت که با بررسی کارگاه و معمار آنرا به نمای مفید ساختمان اضافه کردند و حدود 80 متر به زیر بنای خالص ساختمان افزوده شد.

فضای داخلی بسیار ساده در عین حال شاداب و پرنور و همجوار با طبیعت خلق شد.

هلدینگ دژان در ترکیبی از سطوح شفاف با استفاده از شیشه سفید مات (که مانند تابلوی وایت برد در فضای اداری کارایی دارد) نور را به داخل راهروها جاری می کند، در عین حالی که دید راهرو ها را به داخل سالن ها می بندد.

این سطوح شفاف در کنار بافت ناصاف آجرهای دستی، فضای متوازنی برای کارکنان ایجاد می کرد و باعث پیوند و یکپارچگی بیرون و درون می شد. مدل آجر میان تهی با لعاب فیروزه ای انسان را به یاد متن کتاب نادر اردلان می انداخت؛ وحدت در کثرت و کثرت در وحدت.

درخت های زیاد در نما مانند باغهای معلق بابل سنت و بدعتی بجا برای معماری هماهنگ با نیاز مردم و شهر محسوب میشود.

ویژگی جالب دیگر نما آنست که در ساعات مختلف روز و شب به خاطر بافت پر و خالی که کاربر داخلی برای تنظیم نور و دید از آن استفاده می کند حالات متنوعی از نورپردازی را ایجاد می کند.

نما بسان موجودی زنده و هوشمند با تغییرات جهت خورشید و فصول مختلف در حین تطابق با ماهیت کار کارفرما ( تولید نرم افزار های دانش بنیان) تاثیر جالبی بر ساکنان محل و مردمی که از کنار ساختمان میگذارند، ایجاد می نماید.

در نهایت هنگامی که مثلث کارفرما، پیمانکار یا سازنده و معمار همسو شوند و روش کار کردن بیزینس مابانه (تاجر مابانه) یا کار کردن صرفا برای ایجاد درآمد در میان نباشد ، کار با تمام توان و دلسوزانه توسط سازنده و معمار میتواند نتایجی و ساخته هایی ماندگار تولید کند. میدان نقش جهان اصفهان بعد از صده های متمادی هنوز کارایی عالی دارد و این ناشی از جهانبینی و نگرش کارفرمای آن بوده که میخواست ساختمان و فضاهایی بسازد که در قید زمان و مکان و صرفا تامین خواسته های ان زمان نباشد.

نگرش و دیدگاه هلدینگ دژان بزرگترین عامل ساخت بناهای ماندگار میشود و اگر این دیدگاه در کارفرما وجود داشته باشد در صورت انتخاب مناسب، وجود اعضای طرح و ساخت ساختمان و روش و منش کاری آنها را نیز در بر میگیرد.