مشارکت در ساخت

 

در مورد مشارکت در ساخت در مناطق معدود و دارای شرایط صلاحیت مطابق با معیارهای سازنده گروه دژان در مناطق یک و دو و پنج و بیست و دو تهران در موضوع مسکونی آمادگی لازم را دارد.

در این حالت گروه دژان سعی دارد شرایط را برد-برد معرفی نماید.

معمولا در مشارکت در ساخت موضوعاتی مثل سهم سازنده و مالکین، بلاعوض و تعداد طبقاتی که سازنده میتواند بسازد (حد اکثر متراژممکن)  و لیست متریال (مشخصات مصالح و فراورده های ساختمانی مصرفی) مورد توجه مالکین قرار میکگیرد.

بهتر است در این معادله به جای پول کلمه ارزش را جایگزین نماییم. ساختمان علاوه بر کمیتی مثل متراژ و لیست متریال کیفیاتی دارد که فقط در یک چرخه زیست کامل میتواند به سطوح بالای کیفیت برسد.

موضوعاتی مثل چگونگی طرح موضوع ، انتخاب معمار، مشخص نمودن سوالات اصلی پروژه، تعریف برنامه، امکان سنجی مدلهای مختلف مالی، کاربری، متراژهای اختصاصی و مشاعی  و مسائلی ازاین دست میتواند کیفیتی را مشخص نماید که برای ساختمان ارزش افزوده (که موضوع مالی و قیمت فروش هم یکی از زیر مجموعه های آن آست) را ایجاد نماید.

میزان تقاضای بازار و تعریف مزیت رقابتی ساختمان از موضوعاتی است که به راحتی و بدون تجربه مکفی به دست نمی آید.

بنابر این لیست متریال و مصالح علاوه بر تامین کیفیات مطلوب زیر مجموعه ای از صد ها ساغعت فعالیت معماری و مهندسی شورای معماری و انتخاب های معمارهای درجه یک ایران قرار میگیرند که علاوه بر انتخاب بهترین ها ، هماهنگی و دوری از انتخابهایی با نتایج کوتاه مدت (که به اصطلاح خیلی زود از مد خارج میشوند) را میطلبد.

همچنین ایجاد تعادل بین مشاعات و فضاهای اختصاصی، توجه به دوران بهره برداری و تعمیر و نگه داری ساختمان قبل از ساخت و حین ساخت یکی از الگوهای دائم گروه دژان در ساخت پروژه های مشارکت در ساخت میباشد.

عمده فعالیت گروه دژان در مشارکت در ساخت روی کابری مسک.نی متمرکز است:

کاربری که نتیجه آن “خانه” برای یک عمر زندگی شاد و با کیفیت میباشد.

توجه همزمان به قسمت های مختلف پروژه از جمله نظام معماری،پلان، نما، معماری داخلی مشاعات، ارتباطات عمودی و افقی، فضای سبز حیاط ، بام سبز و تراسها و حیاطهای میانی خصوصی در مورد پروژه های خاص از جمله مزیت های رقابتی گروه دژان در مشارکت در ساخت میباشد.

علاوه بر این گارانتی و بهره برداری از ساختمان هایی که گروه دژان از مزیت های دیگر ساختمان های دژان است. از آنجایی که سیستم ساخت بر مبنای استانداردهای بالای اجرایی و با ارزیابی خبره های مختلف و واحد معماری و مهندسی با صرف صدها ساعت زمان – نفر پیش میرود اجزای ساختمان و کلیت سازه، مکانیکال، الکتریکال و معماری ساختمان های مشارکت در ساخت دژان آرامش خاطر ناشی از طول عمر بالای ساختمان را به ساکنین میدهند.