دستورالعمل فعاليت مديران پروژه

دستورالعمل فعاليت مديران پروژه

استخر و سونا

 

٭ ارتفاع ورودی آب جکوزی ايستاده ( در صورت استفاده از محصولات شرکت ايده آل تناسا و يا مشابه ) از کف تمام شده 90 تا 100 سانتی متر می باشد .

٭ فاصله جانبی ورودی آب جکوزی ايستاده ( محصولات ايده آل تناسا و يا مشابه ) از ديوار جانبی نهايتاً 40 سانتی متر باشد .

 

 

                                                       Cm40 : max        ديوار تأسيسات الکتريکی

                                                                                               

                                                                                  سرد                  گرم

 

         ٭ ارتفاع شير مخلوط وان از کف تمام شده 70 سانتی متر می باشد .

 

        ٭ برای استفاده جکوزی کابین دار حتما پیش بینی پریز برق در حمام ها انجام شود.

سرویس ها

٭ ارتفاع شير آفتابه توالت فرنگی از کف تمام شده 65 سانتی متر می باشد .

٭ ارتفاع شير آفتابه توالت ايرانی از کف تمام شده 50 سانتی متر می باشد .

٭ ارتفاع شير مخلوط دوش از کف تمام شده 100 سانتی متر می باشد .

٭ ارتفاع زير جاحوله از کف تمام شده 110 سانتی متر می باشد .

٭ارتفاع شير پر کن فرنگی و شير های پيسوار بيده از کف تمام شده 15 سانتی متر می باشد

٭ارتفاع شير پيسوار روشويی و سينک از کف تمام شده 55 سانتی متر می باشد .

٭ ارتفاع مرکز ورودی فاضلاب سينک و يا روشويی از کف تمام شده 45 سانتی متر می باشد . در موارد زير زانو سه راهی استفاده گردد :

  • دوش 4)کباب پز (ته خط)    
  • پيسوار سرويس مهمان روشويی يا شير آفتابه فرنگی .  5) آشپزخانه دوم (ته خط)
  • سينک اصلی آشپزخانه اصلی . 6) سينک سوئيت

     ٭ فاصله آکس لوله فاضلاب توالت فرنگی تا ديوار تمام شده 35 سانتی متر .(از شرکت مربوطه استعلام شود)

     ٭فاصله آکس لوله فاضلاب توالت فرنگی تا شير مخزن آن : 28 سانتي متر (سمت چپ فاضلاب) .(از شرکت مربوطه استعلام شود)

 

 ٭در مورد روشويي های سرويس های بهداشتی , بايستی فاصله سيم چراغهای بالای روشويي تا کف تمام شده 210 سانتيمتر باشد.

٭سرويس های بهداشتی طوری طراحی شود که محل نصب کابينت دستشويي جايي قرار گيرد که بتوان کابينت با عمق 60 سانتي متر در آن جای داد .

        ٭در قسمت اتاقهای دوش حداقل ميبايستي عرض 80 سانتي متر تمام شده جا در نظر گرفته شود

     ٭سقف کاذب سرويس ها جهت تعميرات احتمالی و نشتی لوله ها حداقل 10 سانتي متر بيشتر عمق نداشته باشد .(قسمت وسط سقف کاذب جهت رابيتس کاری)(ارتفاع تمام شده سرویس های بهداشتی تا زیر سقف کاذب با باند دور 250 سانتی متر باشد مگر اینکه در نقشه ها به صراحت به ان اشاره شده باشد)

  ٭محل قرارگرفتن هواکش سرويس ها تا جائيکه امکان داشته باشد روی ديوار باشد نه بر روی سقف سرويس ها .

    

  ٭سيم کشی برای آيينة سرويس ها فراموش نشود .

     ٭به علت طولانی بودن آيينه سرويس ها پريز ها در ديوار سمت روشويي قرار داده نشود بلکه روی ديوار جنب روشويي باشد .

    ٭ در حمامها و سرويسها حتماً يک کليد مجزا برای روشن کردن چراغ بالای روشويي که در ارتفاع 210 از کف تمام شده نصب خواهد شد در نظر گرفته شود.

  ٭ در اتاق سونای خشک حتماً بايد يک رادياتور يا حوله خشک کن و کفشور نصب شود .

  ٭ در اتاق سونای بخار کفشور بايد زير دريچة بخار نصب شود .

 

 

 اشپزخانه

٭ در آشپزخانه اصلی فاصله زير لوله هود در دیوار تا کف تمام شده بايستی 223 سانتيمتر باشد تا فاصله روی اجاق گاز تا زير هود بين 65 تا 70 سانتيمتر بشود .

٭ لوله هواکش آشپزخانه به قطر 15 سانتی متر اجرا شود .

٭ محل شير گاز و آب يخچال مستطيلی توکار  باشد . ( گاز به صورت عمودی 30×20 و پريز برق 20×20 مربع )  ( عمق 8 سانت برای شير پشت يخچال )

 

٭ در آشپزخانه دوم بالکن يک حوله خشک کن لازم است .

٭ در آشپزخانه دوم بالکن حتماً بايد لوله های آب سرد و گرم و همچنين شير روی بالکن ها عايق شود .

٭ در هنگام نصب هود مربوط به کباب پزها و قبل از سنگ کردن ، دمپر مربوط بهمراه ميلة باز و بستن آن در يک دريچه و جلوی کباب پز نصب گردد .

٭ دستگاه جعبه مربوط به آبياری قطره ای پلنترهای تراس در کابينت های آشپزخانه تراس يا کباب پز يا اتاق پکيج يا اتاق هواساز قرار داده شود .(در صورت نیاز)

٭ بالای سينک آشپزخانه بايد يک دريچه بازديد در سقف باشد . (در صورت نیاز)

٭ در داخل کباب پز ها حتماً از لوله گاز به قطر يک اينچ استفاده شود.

٭  در آشپزخانه دوم روی بالکن چنانچه اجاق گاز 60 و هود 60 کار شود لوله ی هود نمره 10 باشد .

٭ ورودی لوله گاز کباب پز ها از روی سنگ کف کباب پز 5 سانت از گوشه کار در ارتفاع 10 سانتی متر نصب شود . ورودی چپ يا راست بستگی به پروژه دارد

٭ لبه پايينی هود کباب پز از کف تمام شده بايد 160 سانتيمتر باشد . فاصله طبقه ای که کباب پز روی آن قرار می گيرد تا کف تمام شده بايد 70 سانتيمتر باشد .فقط يک طبقه در زير کف کباب پز به فاصله 35 سانت از کف تمام شده  وجود دارد . فاصله  بين کف طبقه کباب پز تا زير هود 90 سانتيمتر می باشد .

٭ پريز برق پشت اجاق گاز حتماً بايد مانند لولة گاز توکار باشد .

٭ پريز برق پشت يخچال حتماً بايد مانند شير آب توکار باشد .

٭ پريز برق پشت ماشين لباسشويی حتماً بايد مانند شيرهای آب سرد و گرم توکار باشد . (پريز برق20 × 20)و(شيرهای آب سرد و گرم به صورت افقی 40 × 45)( عمق 8 سانت )

٭ قبل از نصب هر گونه کابينت در سرويس ها و آشپزخانه ها حتماً بايد مسير لوله ها با نوار چسب برق رنگی برای نصاب کابينت مشخص شود تا لوله های زير کاشی ها سوراخ نشود .

٭ برای هواکش کباب پز ها بايد فن نصب شود لذا سيم کشی برای فن روی پشت بام فراموش نشود .

٭ پريز برق ماشين ظرفشوئی نبايد در پشت ماشين باشد بلکه بايد کابين بقل که کابين سينک می باشد نصب شود .

٭ در آشپزخانه های دوم و سوئيت ها از آکس لوله ی هود 20 سانتی متر به هر طرف ابزار کار نشود .(اجرای این آیتم نیاز به هماهنگی دارد)

٭ بالای پنجره آشپزخانه حتماً کتيبه داشته باشد تا دستگيره آن پائين قرار بگيرد و حتماً هم کشويي باشد .

٭ از روی صفحة کابينت آشپزخانه تا زير پنجره پشت سينک آشپزخانه حداقل 30 سانتي متر فاصله باشد تا شير سينک آشپزخانه به درب پنجره گير نکند .( در صورتی که پنجره کشويي نباشد )

٭ در آشپزخانه های دوم و کباب پزها در صورتي که پنجره يک لنگه باشد ، فاصلة فريم پنجره تا کف تمام شده 125 سانتي متر در نظر گرفته شود تا بعداً جهت نصب شير برای باز کردن پنجره به مشکل برنخوريم .

٭ ارتفاع پنجره آشپزخانه اصلی به علت تنوع باز و بسته شدن نوع پنجره حتماً بايد از قبل با دفتر فنی شود تا مشکلی برای شير سينک به وجود نياورد

 

 

  سایر

 

 ٭برای نگهداری درب های چوبی و چهارچوب ها و اسانسورها بعد از  نقاشی می بایست محافظ مناسب در نظرگرفته شود ( پلاستیک حباب دار، کارتون یا نایلون مناسب )

 

٭ کل دريچه های بازديد در سقف بايد در محل سه راهی لوله لحاظ شود .

٭ دستگاه آبياری قطره ای در پشت بام بايد در داخل انبار يا آبدار خانه يا راه پله پشت بام نصب شود .

٭ برق کارها حتماً هنگام نصب قوطی های برق تراز به کار ببرند .

٭ قبل از نقاشی راه پله حتماً سوراخ کاری نرده های راه پله به اتمام رسيده باشد.(ساب زدن قبل از رویه)

٭ حتماً کليه ديوارها کاملاً بتونه گردد تا هر نوع کاغذ ديواری قابل نصب باشد. (زیر سازی در حد کاغذ دیوای)

٭ در محوطه پارکينگ کليه شيرهای آب که برای شست و شوی پارکينگ در نظر گرفته می شود ، بايد بالای کفشورها باشند .

٭ آيفون بيرون درب ورودی آپارتمان ها و درب ورودی ساختمان از کف تمام شده تا زير قاب بايد 120 سانتی متر باشد .

٭ شلنگ BOX شير آتشنشانی نمی تواند پارچه ای باشد ، بلکه بايد شلنگ لاستيکی ضخيم مانند لوله باشد و تا نخورد . ( حوض ريل )

٭ قلاب برای کشتن گوسفند در پارکينگ در محلی نزديک به کفشور تعبيه گردد و شير آب سرد و گرم نصب شود .

٭ حتی الامکان در قسمتهای زير شير آبهای پارکينگ , کفشور قرار داده شود .

٭ بالای پنجره ها بايد حداقل 10 سانتی متر زير رابيتس قرار بگيرد درضمن جاپرده ای ها را پهن تر در نظر بگيريم تا بعداً جهت پيچ کردن ميلة پرده به مشکل برنخوريم .

٭ کليه اجرای لوله های گاز بايد حتماً طبق قوانين اداره گاز که ممکن است هر روز تغيير کند انجام شود . لذا برای هر پروژه جديد بايد طبق آئين نامه جديد اداره گاز اجرا شود .

٭ زنگ درب ورودی اصلی واحد ها فراموش نشود.

٭ لوله اتصال هود اجاق گاز آشپزخانه ها به رایزراصلی هواکش ها حتماً اجرا شود .

٭ کفشور دوش ها باید بصورت گریل از جنس استیل باشد و همچنین شیب به یک جهت باشد(به سمت گریل)

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.