سوالات عمومی

از بخش سوالات متداول میتوانید پاسخ سوالات خود را پیدا کنید. درغیر این صورت از طریق تماس با ما، با همکاران ما ارتباط برقرار کنید.

باشماره شرکت تماس بگیرید و به واحد فروش متصل شوید.

امکان بازدید از پروژه در حال ساخت بعد از برگزاری جلسه مقدماتی با تیم فروش وجود دارد.

با توجه به مقیاس پروژه و میزان پیچیدگی متفاوت است، واحد pmo در اطلاعات به روز در مورد پروژه را در اختیار واحد فروش قرار میدهد.

در سایت قسمت همکاری با ما تعریف شده است، میتوانید باکسهای مورد نظر را پر کنید و برای گروه دژان از طریق سایت ارسال نمایید، اطلاعات شما در اختیار واحد بازرگانی و خرید قرار میگیرد.