عناصر اجرایی و مستند سازی پروژه قسمت دوم

عناصر اجرایی و مستند سازی پروژه قسمت دوم

مورد جنبه های مختلف پروژه نداشته و مقدمات اشتباهات زیادی در طول اجرای پروژه، علی الخصوص براورد های ریالی و اسکوپ پروژه فراهم می آید .

فاز دو ( جزییات )

تمامی چهار دسته مشاورین، در این مرحله به تحلیل ها و طراحی های خود جزییات می دهند . برای مثال مشاور معمار در این مرحله به تمامی جنبه های طراحی خود ابعاد ریز داده و تمام جزییات معماری را تعیین می کند .

مشاورین سازه، برق و مکانیک در این مرحله از مشاور معمار سبقت گرفته و ابتدا کار خود را تمام می کنند . برای مثال مشاورین برق و مکانیک وظیفه دارند که در این مرحله لی آوت  ( Layout )رایزر ها را در این مرحله ارائه دهند . سپس وظیفه معمار بوده که نقشه های سازه، تاسیسات و برق را با نقشه معماری مطابقت داده و تصحیحات لازم را به عمل آورد و یا در صورت نیاز درخواست بازبینی را به مشاورین مربوطه اعلام کند .

برای مثال، شاید جایگذاری رایزر های آبرسانی، فاضلاب و داکت های هوا و … به تنهایی در نقشه های تیپ تاسیسات درست باشند اما بسیاری از آنها به دریچه های بازدید و دسترسی نیاز دارند که باید با نقشه های معماری همخوانی داشته باشد . به همین دلیل مشاورین طراح در مراحل مختلف طراحی باید با یکدیگر تعاملات چند جانبه داشته باشند و با به کارگیری یک سیستم تعامل درست، اتلاف زمان و تلاش خود را به حداقل برسانند .

نکته: تعاملات نهایی و Coordinate نمودن تمامی نقشه ها قبل از ارائه نقشه فاز دو معماری بر عهده مهندس معمار می باشد .

نکته:علاوه بر کنترل نهایی توسط مهندس معمار، دفتر فنی کارفرما موظف به انجام کنترل مظاعف می باشد.

اجرای پروژه

سازمان بندی اجرای پروژه به 2 نحو شکل می پذیرد . در پروژه هایی با مقیاس پایین، مدیر طرح یا مجری با پیمانکار ادغام شده و به صورت متناوب، مسئولیت هر 2 قسمت بر عهده گرفته می شود  . برای مثال مدیر طرح وظیفه استخدام و مدیریت نیرو های کار را نیز بر عهده میگیرد .

در یک مجموعه مدون و در پروژه هایی با مقیاس بزرگ، کارفرما همیشه با پرسنل خود حضور داشته و پروژه ای بدون پرسنل کارفرما شروع نمی شود . کارفرما شخصی را به عنوان ناظر عالی بر میگزیند که به طور مداوم با دفتر مرکزی کارفرما در ارتباط خواهد بود . ناظر عالی استخدام شده در پروژه، نماینده و امین کارفرما خواهد بود اما در کنار ناظر عالی، شخص دیگری به عنوان مدیر طرح استخدام می شود که افراد زیادی را به صورت زیر مجموعه خود وارد پروژه می کند و به طور مستقیم مسئول تضمین پیشروی و صحت انجام پروژه خواهد بود . بنابراین در صورت تاخیر زمانی و یا بروز هرگونه مشکل در پروژه، شخص مدیر طرح پاسخگو خواهد بود .

نکته:مشاور عالی یا نظارت عالی میتواند همان مشاور طراح یا شخص دیگری باشد .

زیرمجوعه های مدیر طرح

HSEشخصیت و ماهیتی مستقل در پروسه اجرا بوده که امنیت کارکنان را در طول پروژه تضمین می کند .

مهندسی مدیرطرح زیرمجموعه ای با نام مهندسی داشته که نقشه های اجرایی را با وضع موجود تطبیق داده، تصمیم گیری کرده و نکات لازم را در صورت نیاز به مشاور عالی گوشزد می کند و مشاور نیز نکته موجود را  با دفتر کارفرما در میان می گذارد. تیم مهندسی طرف قرارداد با مدیرطرح، دارای دفتر فنی بوده و در صورت نیاز با ارائه دیتیل ها و محاسبات مورد نیاز، برای مشکلات پیش روی پروژه ارائه راه حل خواهد کرد .

نکته: راه حل های ارائه شده و تاییدیه هایی که پس از آن توسط نظارت عالی و کارفرما صادر می شوند از نظر ریالی از اهمیت بالایی برخوردار هستند . امکان وقوع مشکلات عدیدی در طول احداث پروژه وجود داشته که مدیریت مناسب و یا غیرمناسب آنها می تواند سوددهی و یا ضرردهی های قابل توجهی را متوجه پروژه کند .

اجرا  زیر مجموعه اجرا همان سرپرستان اجرا بوده که بر انجام فعالیت های پیمانکاران نظارت می کنند . پس از انجام تعهدات، پیمانکار صورت وضعیت خود را به اجرا تحویل میدهد . سپس از طرف مدیر طرح به نظارت عالی تقدیم شده و در آخرین مرحله کارفرما آن را تایید می کند.

مهندسی خرید بعد از تدوین برنامه ای مدون برای ساخت، تیم کنترل پروژه، اجرا و مهندسی همگی به توافقی جامع برای کف استانداردی تعیین شده برای مصالح مورد استفاده می رسند و بعد از انتخاب Vendor ( تامین کننده )،  مهندسی خرید وظیفه دارد تا از وجود استاندارد های لازم در محصول مورد نظر اطمینان حاصل کند . این اطمینان با استفاده از درخواست و مطالعه دقیق اسناد و Certificate های ارائه شده توسط تامین کننده و نهاد ها و آزمایشگاه های مربوطه حاصل خواهد شد .

بعد از بررسی گزینه های موجود در بازار، مهندسی خرید می تواند Alternative هایی را به مجموعه معرفی کند که می توانند کیفیت، سرعت و امنیت انجام پروژه را تقویت کنند . بنابراین مهندس خرید باید سطح دانش آکادمیک قابل قبول و علی الخصوص تسلط کامل بر زبان انگلیسی داشته باشد .

QCواحد کنترل کیفیت محصولات وارد شده به کارگاه بوده و  چک می کند که بار تحویل شده در کارگاه با استاندارد های ارائه شده توسط تامین کننده هماهنگ باشد .

QAواحد کنترل کیفیت اجرا در کارگاه بوده و در آخرین مرحله از نظارت بر کار، QA تمامی جوانب را قبل از تحویل گرفتن نهایی پروژه، مورد به مورد چک می کند . این بازدید شامل گارانتی ها، فاکتور خرید تمامی محصولات، یکسان بودن تمام سفارش ها و … می شود .

در انتهای کار، صورت وضعیت ارائه شده توسط پیمانکار را اجرا امضا می کند، بعد از آن مهندس خرید امضا می کند، نقشه بردار سازه اجرا شده را با نقشه های فاز 2 مقایسه کرده و در صورت صحیح بودن اجرا آن را امضا می کند . QA  در آخرین مرحله آن را تایید می کند .

امور قرارداد ها   نظارت عالی وارد بخش قرارداد ها نمی شود . مدیر طرح شخصی بوده که اعلام مناقصه کرده و پس از اقدام پیمانکار های مربوطه، با حضور نماینده نظارت و کارفرما، پاکت ها باز، کنترل و بررسی شده و پیمانکار انتخابی تایید صلاحیت می شود .

کنترل پروژه ( PMO )  مستند سازی یک پروژه از کنترل پروژه شروع می شود . قبل از شروع کار ساخت  و استخدام پیمانکاران، تیم کنترل پروژه باید برنامه ای مدون برای پیشروی ساخت تدوین نماید تا منابع ریالی و مصالح و نیروی کار مورد نیاز برای آن مشخص شده و پنجره زمانی ثابتی برای اتمام آن معین شود .

سپس بر اساس برنامه تدوین شده، نیروی کار متناسب استخدام می شود و قرارداد تنظیمی آنها بر اساس پنجره زمانی معین شده توسط کنترل پروژه بسته می شود . پس از استخدام نیروی کار نیز، تامین مصالح و ابزارآلات کار و امنیت محیط کار آنها بر عهده تیم کنترل پروژه خواهد بود

پیمانکار

یک مجموعه پیمانکاری از چندین بخش تشکیل می شود . این مجموعه یک مدیرعامل داشته که نیروهای شاخصی را در دفتر مرکزی خود دارد . بخش  حقوقی، بخش مالی، بخش HSE و کنترل پروژه از این قبیل می باشند .

در هر پروژه، پیمانکار مسئولی را به عنوان مدیر پروژه برمیگزیند که به طور مستقیم با دفتر مرکزی در ارتباط می باشد . در این چارت سازمانی، مدیر مالی، رئیس کارگاه و مسئول HSE زیرمجموعه مدیر پروژه قرار گرفته و در آن پروژه مقیم می شوند .

رئیس کارگاه، دستگاه هایی مانند دفتر فنی مربوط به آن پروژه، بخش حسابداری، بخش اجرا، بخش اداری، حمل و نقل، انباردار، خدمات  و … را به صورت مستقیم در زیر مجموعه خود دارد .

نکته:بخش حسابداری مقیم در پروژه، مسئول تامین نیاز های ریز خواهد بود، در مقابل آن، بخش مالی در دفتر مرکزی عملیات های با مقیاس بالا را بر عهده خواهد گرفت .

پیمان رسیدگی وظیفه عقد قرارداد های مناسب با نیروی کار استخدامی در هر پروژه را داراست .

Data Sheet

نشان دهنده مشخصات، کیفیت و Certificate های محصولات به کار رفته در یک پروژه می باشد . مستند سازی دقیق مصالح به کار رفته و نحوه اجرای استاندارد آنها از مشخصات یک پروژه با کیفیت است .

Data Sheet یک مجموعه شامل تمامی اطلاعات اجرایی در سازه می باشد . از این مجموعه اطلاعات می توان  مشخصات ارائه شده توسط Vendor برای سنگ نما، جواب آزمایشگاه برای مقاومت سرامیک کف سرویس در برابر اسید ها و میزان Torque استفاده شده در پیچ و مهره اسکلت فلزی و … نام برد .

پرمیت داخلی

بخش اجرا قبل از شروع هر قسمت، پرمیت ( Permit ) داخلی کسب می کند . برای تایید شدن پرمیت داخلی به پنج امضا نیاز می باشد . مهندس معمار، سازه، مکانیک، برق و در انتها مسئول HSE .

برای مثال قبل از اجرای یک دیوار داخلی، از مهندس معمار، سازه، مکانیک و برق امضا کسب می شود که آیا اجرای این قسمت با مشخصات مربوط در در این زمان صحیح می باشد یا خیر . یکی از مهمترین امضاها در پروسه کسب این پرمیت، امضای مسئول HSE می باشد . شاید از نظر مهندسین طراح، اجرای این دیوار در حال حاضر بلامانع باشد اما تمهیدات ایمنی قسمت مربوطه کامل نبوده  و فعالیت نیروی اجرایی در حال حاضر خطرناک باشد .

پایان

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.